DĖMESIO!

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo pobūdis – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, organizuoti sveikatinimo užsiėmimus, populiarinti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.

Darbo krūvis – 1 (pilnas darbo krūvis).

Darbo užmokestis – koeficientas 5,7.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

–  turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;

– žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, rajono Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, priežiūrą;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Papildomi reikalavimai – turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
  2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 425 37539, el.p. info@akmenesvsb.lt

Random Posts