DĖMESIO!!


Balandžio 24 d. esant sausiems orams, visose oro kokybės tyrimų stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija 1,2–4,8 karto viršijo ribinę vertę. Oro užterštumo padidėjimui įtakos galėjo turėti vietiniai taršos šaltiniai – transportas, pakeltoji tarša. Be to, dalis teršalų kartu su iš pietryčių atkeliavusiomis oro masėmis galėjo būti atnešta iš kitų Europos regionų.

Sąlygos teršalams sklaidytis bus vidutiniškai palankios, kietųjų dalelių koncentracija miestų ore išliks padidėjusi, didelė tikimybė, kad balandžio 25 d. daugelyje miestų bus viršyta KD10 paros ribinė vertė.
Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://gamta.lt/nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.

Aplinkos oro užterštumas – sudėtinga bei didėjanti tiek vietinio pobūdžio, tiek ir tarpvalstybinė problema, kurią sukelia tam tikri išmetamieji teršalai, kurie arba vieni, arba dėl cheminės reakcijos neigiamai veikia aplinką ir sveikatą.

 

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS, ESANT PADIDĖJUSIAI MIESTO APLINKOS ORO TARŠAI:

 • Prie žemės paviršiaus teršalų koncentracija didžiausia. Būtina atsisakyti sportinių užsiėmimų lauke, bėgiojimų ar vaikščiojimų su mažamečiais vaikais. Geriau eiti į parkus, miškelius, atokiau nuo judrių gatvių, pramoninių rajonų;
 • Oro taršai jautriausi yra vaikai, nėščios moterys, vyresnio amžiaus žmonės, sergantieji lėtinėmis kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis. Šie žmonės esant padidėjus oro taršai turėtų pasilikti namuose;
 • Sergantiesiems lėtinėmis ligomis reikėtų pasirūpinti vaistų atsarga ir, jei įmanoma, pasistengti išvykti iš didmiesčio;
 • Saugoti kvėpavimo takus, pridengiant juos kauke;
 • Neatidarinėti orlaidžių, langų. Patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius su filtrais;
 • Prieš vėdinant patalpas, langus ar orlaides rekomenduotina uždengti drėgnu audiniu;
 • Važiuojant automobiliais, sandariai uždaryti langus;
 • Verta sekti oro kokybės tyrimais užsiimančių institucijų informaciją.

KAIP GALIMA PRISIDĖTI PRIE ORO TERŠALŲ SUMAŽINIMO?

 • Nedeginti buitinių ir pramoninių atliekų: atliekų iš plastmasės ar gumos, naftos produktais užterštų medžiagų, baldų ar kitų medienos atliekų, prisotintų cheminėmis medžiagomis;
 • Drėgnas kuras, pavyzdžiui, neišdžiuvusi mediena, dega žemesnėje temperatūroje, todėl didėja išmetamų teršalų (anglies monoksido, kietųjų dalelių, azoto oksidų ir kt.) kiekis;
 • Į darbą ir iš jo vykti ne asmeniniu, o visuomeniniu transportu;
 • Transporto priemonių spūsčių mažinimas piko valandomis;
 • Gatvių priežiūra (smėlio ir druskų likučių pašalimas, esant padidėjusiai oro taršai, plauti gatves ir šaligatvius);
 • Pramonės įmonėms galimus taršos mažinimo būdus galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: taršos mažinimas ir kuro rūšies pakeitimas;
 • Sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį taip pat galima naudojant ekologiškai švarią atsinaujinančių energijos šaltinių energiją (saulės, vėjo, geoterminę energiją).

 

 

Random Posts