DĖL NUO 2018-01-01 ĮSIGALIOJUSIOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO REDAKCIJOS APTARNAUJANT STACIONARIŲJŲ VIEŠOJO MAITINIMO VIETŲ KLIENTUS LAUKE

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

DĖL NUO 2018-01-01 ĮSIGALIOJUSIOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO REDAKCIJOS APTARNAUJANT STACIONARIŲJŲ VIEŠOJO MAITINIMO VIETŲ KLIENTUS LAUKE

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostatą, nustatančią, kad įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, jų turima neterminuota mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencija suteikia teisę aptarnauti pirkėjus lauko sąlygomis ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengtose aptarnavimo vietose (zonose), išskyrus atvejus, kai savivaldybės taryba nustato mažesnį atstumą arba uždraudžia prekybą alkoholiniais gėrimais lauko sąlygomis, parengė rekomendacijas ūkio subjektams.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad minėta nuostata, vadovaujantis Pasiūlymu dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4096(3) argumentais, numato, kad tais atvejais, kai stacionariajai viešojo maitinimo vietai, kuriai yra išduota licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, priklausanti alkoholinių gėrimų išdavimo klientams ar padavėjams vieta yra įrengta lauke ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo šios stacionariosios viešojo maitinimo vietos, papildoma licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nėra reikalinga[1]. Departamento nuomone, tai reiškia, kad ūkio subjektas, turintis stacionarią viešojo maitinimo vietą bei joje vykdantis mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais, turi teisę 40 metrų aplinkui nuo viešojo maitinimo vietos patalpos perimetro atstumu įrengti alkoholinių gėrimų laikymo ir išdavimo vietą be atskiros licencijos ar maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, įrengti kasos aparatą, pateikti leidžiamą informaciją apie alkoholinius gėrimus.

 

Random Posts