DALINAMĖS AKIMIRKOMIS IŠ RENGINIO.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rajone vykdo ES struktūrinio fondo projektą „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“. Projektu siekiama pagerinti Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą bei suformuoti pozityvius sveikos gyvensenos principus. Projekte numatytos tikslinės grupės – Akmenės rajono savivaldybės vaikai iki 18 m., vyresnio amžiaus asmenys, neįgalieji bei asmenys, patenkantys į problemines rajono rodiklių sritis (sergantys kraujotakos sistemos ligomis, patyrę ar galintys patirti traumas ar nelaimingus atsitikimus). Projekto metu organizuojami sveikatingumo seminarai bei sveikatingumą skatinantys, šviečiamieji ir informaciniai renginiai viešosiose erdvėse, mokyklose ir pan.. Bus organizuojamos šviečiamųjų filmų peržiūros bei pirmosios būtinosios pagalbos mokymai. Šiuo projektu siekiama mažinti gyventojų sergamumą galvos smegenų kraujotakos ligomis. Taip pat dalyviai bus mokomi kaip išvengti traumų, kraujotakos ligų bei vėžinių susirgimų.
Projekte numatytos veiklos jau įgyvendinamos rajono ugdymo įstaigose. Spalio 17 d. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos bei Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokiniai išklausė mokymus apie „Galvos smegenų kraujotakos susirgimus“ – etiologiją ir prevenciją, „Traumų profilaktikos“ mokymų metu galėjo ne tik išklausyti teorijos , bet ir praktiškai susipažinti su pirmosios pagalbos teikimo principais. Dalinamės akimirkomis iš renginio.

Random Posts