BIRŽELIO 26-ĄJĄ MINIMA TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOTIKŲ KONTRABANDA IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS DIENE

Birželio 26 – ąją minima Tarptautinė kovos su narkotikų kontrabanda ir narkomanijos prevencijos diena, kurią 1987 metais paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, atkreipusi dėmesį į Kinijos pastangas uždrausti prekybą opijumi. Ši diena – tarptautinės kovos su narkotikais pradžios diena. Jos tikslas – priminti viso pasaulio valstybėms, kokią kultūrinę ir ekonominę žalą visuomenei daro narkotikai, priminti, kokį pavojų kelia nelegali prekyba psichoaktyviosiomis medžiagomis, stiprinti šalių tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant kurti visuomenę be narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Būtina mažinti narkotinių medžiagų pasiūlą ir paklausą, gerinti paslaugų prieinamumą nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims.

 

Random Posts