BIRŽELIO 25 D. BUVO ATLIKTI MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

Ramučių tvenkinyje maudytis NEREKOMENDUOJAMA! Birželio 25 d. buvo atlikti maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai ir nustatyta, jog Ramučių kaime esančiame tvenkinyje maudytos nerekomenduojama ir žarniniai enterokokai viršija leistiną ribą.

Tikrinami buvo šie vandens telkiniai:

▪Akmenės tvenkinys;

▪Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu);

▪Ventos upės (ties Ventos miestu);

▪Pragalvio tvenkinys,

▪Sablauskių tvenkinys;

▪Kruopių parko tvenkinys:

▪Kivylių tvenkinys;

▪Šaltiškių karjerų tvenkinio maudykla prie Papilės;

▪Virvytės upė ties Kairiškiais;

▪Pakalniškių tvenkinys (karjere);

▪vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g.;

▪Ramučių kaimo, Ramučių tvenkinys.

Atitinka reikalavimus išvardintos maudyklos, išskyrus vanduo iš Ramučių tvenkinio (Ramučių kaimo). Šiame maudyklos vandenyje žarniniai enterokokai viršija leistiną ribą.

 

 

Random Posts