ASMENS HIGIENA-UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PRIEŠAS

 

As­mens hi­gie­na – svar­bi kiek­vie­no žmo­gaus svei­ko gy­ve­ni­mo da­lis, ku­ri pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo dau­ge­lio užkrečiamųjų li­gų. Higienos įgū­džiai daž­niau­siai su­si­for­muo­ja vai­kys­tė­je tė­vų, kitų suaugusiųjų dė­ka, ta­čiau apie hi­gie­nos įgū­džius vai­kams rei­kia pri­min­ti nuo­lat. Tik taip pamažu ugdomas vaiko supratimas, kad būti gražiam, pirmiausiai reiškia  būti švariam ir tvarkingam. Gegužės mėnesį su Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ ir Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyriaus Žvaigždutė“ vaikučiais kalbėjome apie viso kūno švaros svarbą, rankų higieną. Kodėl rankyčių švara tokia svarbi sveikatai, kaip dažnai jas reikia plauti. O, teisingam įgūdžių formavimui,  kantriai  mokėmės rankytes rūpestingai ir teisingai plauti, kad nuplauti visus „mikrobus ir „virusus“. O suprasti, ar tikrai rankytes švariai nuplovėme, pastebėti padėjo „stebuklingi milteliai“ ir „stebuklingas prožektoriukas“.

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gražina Bogdelienė

Random Posts