APKLAUSOS „DĖL MITYBOS IR FIZINIO AKTYVUMO ŽINIŲ KLAUSIMYNO TARP AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ“ REZULTATŲ PRISTATYMAS.

Darbovietė yra ideali vieta darbingo amžiaus suaugusių asmenų sveikatos stiprinimui: galima pasiekti daug tokio amžiaus asmenų, įskaitant pažeidžiamas grupes, juos šviesti, motyvuoti. Pirmiausia naudinga išsiaiškinti, ką darbingo amžiaus asmenys žino apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, ar jie teisingai supranta jų svarbą.

2019 m. rugsėjo mėnesį Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai apklausė Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojus. Klausimyną parengė Higienos instituto specialistai. Apklausos klausimyną sudarė 20 mitybos žinių teiginių bei 8 fizinio aktyvumo žinių teiginiai.  Užpildytos 86 anketos.

Anketinės apklausos analizė atskleidė, jog Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai neblogai susipažinę su mitybos klausimai, tačiau ne visos mitybos temos yra gerai suprantamos. Pagal mažiausiai surinktų taškų skaičių, identifikuotos specifinės sveikos mitybos temos:

  • Paprastųjų ir sudėtinių angliavandenių turinčių produktų vartojimo dažnumas.
  • Geriamojo vandens vartojimas mitybos metu.
  • Įvairaus cukraus (pagal spalvą) vartojimo ypatumai.

Išanalizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, jog Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai turi pakankamai žinių apie fizinį aktyvumą.

Apklausos rezultatai pristatyti respondentams bei pateiktos rekomendacijos Akmenės rajono savivaldybės administracijos vadovams, darbuotojams bei Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistams.

Plačiau su apklausos rezultatais galite susipažinti Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje adresu: http://www.akmenesvsb.lt/sveikatos-statistika/

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts