ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

KAS TAI? Ankstyvosios intervencijos programa – tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis nuo 14 iki 21 metų.

KAS ORGANIZUOJA IR VEDA ŠIĄ PROGRAMĄ? Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą mokymo programą.

KAM JI SKIRTA IR KAS JOJE GALI DALYVAUTI? Nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena.

KAIP VYKDOMA ŠI PROGRAMA?  Ankstyvosios intervencijos programa grįsta interaktyvia ir jaunuoliui patrauklia veikla grupėje. Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai ir baigiamasis pokalbis. Praktinių užsiėmimų trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį, poreikius bei kitas svarbias aplinkybes. Dalyvavimas nepertraukiamas ir registruojamas. Asmenims, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią programą, gaunant individualią konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą programoje  su vėliau sudaroma grupe. Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.

KODĖL VERTA JAUNUOLIAMS DALYVAUTI ŠIOJE PROGRAMOJE?

  • Jaunuolis motyvuojamas atsisakyti alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo;
  • Suteikiama žinių apie alkoholio ir narkotikų žalą;
  • Keičiamas jaunuolio požiūris į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ar narkotikų vartojimą);
  • Norintiems pakeisti savo elgesį, padedama rasti papildomos pagalbos, siekiant užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystymo.

KAIP JAUNUOLIAMS PATEKTI Į PROGRAMĄ? 

Jauni asmenys į ankstyvosios  intervencijos programą gali įsitraukti savanoriškai arba gali būti nukreipti kitų institucijų ar įstaigų bendradarbiaujant su policija, teismais, vaikų teisių apsaugos tarnybomis, mokyklomis. Taip pat jaunus žmones į programą galėtų nukreipti tėvai arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurias jauni žmonės patenka dėl apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis.

Dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje yra NEMOKAMAS IR KONFIDENCIALUS.

Dalyvių registraciją vykdo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kontaktiniai duomenys:

 

Random Posts