ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Ankstyvosios intervencijos programa – tai planinga  priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis nuo 14 iki 21 metų.  Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą mokymo programą. Ankstyvosios intervencijos programa grįsta jaunuoliams patrauklia veikla grupėse. Užsiėmimų metu programos dalyvis motyvuojamas atsisakyti alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo, suteikiama žinių apie daromą žalą sveikatai. Norintiems pakeisti savo elgesį, padedama rasti papildomos pagalbos, siekiant užkirsti kelią priklausomybei nuo alkoholio ar narkotikų vystymo. Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai, patvirtinantys kad jaunuolis (ė) išklausė minėtos programos kursą.

Dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje yra NEMOKAMAS IR KONFIDENCIALUS.

Daugiau informacijos: tel. 8 663 13514, el. paštu: skaiste.norvaisiene@akmenesvsb.lt

Random Posts