ALKOHOLIO PRODUKTŲ IR TABAKO GAMINIŲ APYVARTA IR PRIEŽIŪRA

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas bei Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas numato, kad didmenine ir mažmenine prekyba alkoholio produktais ir tabako gaminiais, taip pat jų įvežimu, importu ar gamyba leidžiama verstis tik įmonėms, turinčioms atitinkamas licencijas, taigi alkoholio ir tabako verslas yra licencijuojama veikla. Alkoholio ir tabako vartojimas vertinamas kaip neabejotinai neigiamas reiškinys, todėl valstybė, rūpindamasi visuomenės sveikata ir socialine gerove, nustatė imperatyvius apribojimus, kurių privalo laikytis alkoholio ir tabako verslu besiverčiantys ūkio subjektai.

Alkoholinių gėrimų prieinamumas pagal vienai galiojančiai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tenkantį gyventojų skaičių Lietuvos miestuose ir rajonuose 2016 m. birželio 30 d. duomenimis, Lietuvoje vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais teko 150 gyventojų. Nors licencijų skaičius nuo 2014 metų mažėja, tačiau vienai licencijai tenkantis gyventojų skaičius išlieka stabilus, nes gyventojų skaičius Lietuvoje mažėja.

Mažiausias alkoholinių gėrimų prieinamumas pagal išduotų licencijų skaičių yra Visagine (326 gyventojai vienai licencijai (2015 m. – 271). Didžiausias alkoholinių gėrimų prieinamumas pagal išduotų licencijų skaičių yra Klaipėdoje (111 gyventojų vienai licencijai (2015 m. – 117). Vidutiniškai rajonuose vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tenka 167 gyventojai (2015 metais – 163). Mažiausias alkoholinių gėrimų prieinamumas yra Akmenės rajone – 286 gyventojai 1 licencijai (2015 m. – 248 ), didžiausias yra Rietavo savivaldybėje – 95 gyventojai 1 licencijai (2015 m. – 102). Savivaldybių pateiktais duomenimis, 2016 metų birželio 30 d. galiojo 16 638 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Nuo 2014 m. pastebima tabako gaminių licencijų skaičiaus mažėjimo tendencija.

Tabako gaminių prieinamumas pagal vienai galiojančiai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais tenkantį gyventojų skaičių Lietuvos miestuose ir rajonuose 2016 metais Lietuvoje vienai tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijai teko 172 gyventojai (2013 m. – 172 gyventojai, 2014 m. – 174 gyventojai, 2015 m. – 173 gyventojai). Nors tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijų skaičius mažėja, tačiau atsižvelgiant į gyventojų skaičių, tenkantį vienai tabako gaminių licencijai, tabako gaminių prekybos vietų tankumas didėja ir šiam skaičiui įtakos turi mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius.

Lietuvos miestuose 2016 m. vidutiniškai vienai mažmeninės prekybos tabako gaminių licencijai teko 171 gyventojas (2015 m. – 175 gyventojai). Mažiausias tabako gaminių prieinamumas yra Visagine – 399 gyventojai 1 licencijai. Didžiausias tabako gaminių prieinamumas yra Klaipėdoje – 148 gyventojai vienai licencijai. Vertinant tabako gaminių prieinamumą rajonuose, skaičiuojant, kiek gyventojų tenka vienai galiojančiai tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijai, mažiausias tabako gaminių prieinamumas yra Akmenės rajono savivaldybėje – 260 gyventojų vienai licencijai, o didžiausias yra Molėtų rajone – 111 gyventojų vienai licencijai.

 

Parengta pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento leidinį „Metinis pranešimas 2017“

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts