Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 46,10 patalpų nuomos konkursas.

Viešas 46,10  kv. m. ploto Savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui patikėjimo teise valdomų administracinės paskirties patalpų, esančių V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. materialiojo turto  nuomos konkursas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia viešą 46,10 kv. m. ploto Savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui patikėjimo teise valdomų administracinės paskirties patalpų, esančių V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. materialiojo turto nuomos konkursą

Pradinis nuompinigių dydis – 19,82 Eur (0,43 Eur už kv. metrą mėnesiui). Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui. Prašymai dalyvauti turto nuomos konkurse pateikiami iki 2017 m. lapkričio  28 d. 14.00 val. adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2 aukštas., darbo laiku.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, pateikia dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: „Turto nuomos konkursui 46,10 kv. m ploto patalpų, esančių V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav.“

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  • paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią nuomotojas turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
  1. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.
  2. Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 19,82 Eur (devyniolika eurų, 82 ct) į Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sąskaitą LT847300010138823392, AB Swedbank banke, banko kodas 73000.

Konkursas įvyks 2017 m. lapkričio 28 d. 14 val. 15 min. V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, 2 aukšte.

Informaciją apie nuomojamas patalpas teikia direktorė Inga Griciuvienė mob. 860692032.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2017 m. lapkričio 21 d. nuo 14.00 val. iki 17.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Biuro direktorę Ingą Griciuvienę, mob. 860692032, el. p. inga.griciuviene@akmene.lt

Nuostatai

 

 

Random Posts