Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką referento – kompiuteristo pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką referento – kompiuteristo pareigoms užimti

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti ne mažesnį kaip profesinį išsilavinimą (profesinės mokyklos, kolegijos bakalauro laipsnis);

– žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, rajono Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų rengimą bei paskirstymą;

– ne mažiau nei 0,5 m. administracinio darbo patirtis;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių;

– gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Darbo pobūdis:

Įmonės dokumentų ruošimas, administravimas bei archyvavimas; dokumentų rengimas, paskirstymas atsakingiems asmenims;
• Korespondencijos, skambučių ir kitos informacijos valdymas;
• Įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
• Svečių sutikimas – priėmimas;
• Sklandžios biuro veiklos ir tvarkos užtikrinimas;

 • Posėdžių protokolavimas;
  •Vadovų pavestų užduočių atlikimas;
 • Personalo dokumentacijos tvarkymas
  • Kiti administraciniai darbai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.
 5. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.

Dokumentai priimami iki 2017 m. vasario 1 d. 17.00 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 606 92 032.

 

Random Posts