AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDUO ATITINKA REIKALAVIMUS

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rugsėjo 2 d. buvo paimti vandens maudyklų mėginiai iš Ventos upės (ties Ventos miestu), Pragalvio tvenkinio, Sablauskių tvenkinio (ties Menčių kaimu). Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nurodyta, jog maudyklų vandenyje žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000 / 100 ml vandens. Visų minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka reikalavimus, maudytis galima.

 

Paruošė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts