Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybė

Nuo 2018 m. gegužės 1 dienos įsigaliojo Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, pagal kurią dar daugiau dėmesio yra skiriama paplūdimių ir maudyklų vandens kokybei, jų priežiūrai. Vandens mėginiai iš kiekvienos maudyklos imami likus ne daugiau kaip 10 dienų iki kiekvieno maudymosi sezono pradžios, o per visą maudymosi sezoną bus paimti ir ištirti ne mažiau kaip 8 vandens mėginiai.

Viena iš naujovių nurodyta šiame teisės akte – būtina atlikti paplūdimio smėlio parazitologinius tyrimus. Siekiant apsaugoti gyventojus nuo apsikrėtimo helmintais, maudymosi sezono metu maudyklų smėlis tiriamas dėl patogeninių helmintų ir jų kiaušinėlių. Pirmieji parazitologiniai maudyklų smėlio (dirvožemio) tyrimai rodo, kad patogeninių helmintų kiaušinėlių ir lervų smėlyje nerasta. Smėlis tirtas iš šių maudyklų: Sabliauskių, Pragalvio tevnkinio, Ventos, Vadaksties upės ties Klykolių kaimu, Kruopių parko tvenkinio, Virvytės upės ties Kairiškiais, vandens telkinio Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių gatvių.

Žmonės apvaliosiomis kirmėlėmis dažniausiai užsikrečia, valgydami netinkamai nuplautus vaisius ir daržoves, uogas, per nešvarias rankas, užkrėstą atvirų vandens telkinių vandenį, vaikai žaisdami kirmėlių kiaušinėlių gausiose smėlio dėžėse ar paplūdimių smėlyje. Kirmėlių sukelti negalavimai gali komplikuotis rimtomis pasekmėmis, tokiomis kaip žarnų nepraeinamumas, kasos uždegimas ar gelta, todėl tiek prevenciniai veiksmai, tiek organizmo stebėjimas turėtų būti aktualūs visiems.

Siekiant išvengti užsikrėtimo kirmėlėmis būtina:

  • Tinkama rankų higiena. Plauti rankas po naudojimosi tualetu, po darbo sode ar darže, prieš valgant ar ruošiant maistą.
  • Tinkamai nuplautos daržovės, vaisiai ir uogas. Tinkamas plovimas – plovimas tekančiu geriamu vandeniu, net jeigu daržovės ir vaisiai vizualiai yra švarūs ar prieš tiekiant jas valgymui pamirkomi vandenyje, būtina perplauti tekančiu vandeniu.
  • Negerti vandens iš atvirų vandens telkinių ar netvarkingų šachtinių šulinių, šalia kurių yra lauko tualetai. Naudojant šachtinio šulinio vandenį, reikalinga reguliariai jį ištirti dėl galimų infekcinių ligų sukėlėjų.
  • Saugoti vaikų žaidimo aikšteles, smėlio dėžes, paplūdimių smėlį nuo užteršimo žmogaus ir gyvūnų išmatomis.
  • Netręšti žmonių išmatomis daržų.

Maudyklų vandens kokybė analizuota šiuose vandens teliniuose: Ramučių tvenkinyje, Virvytės upėje ties Kairiškiais, Papilės maudykloje (ties Papilės miesteliu), Ventos upėje (ties Ventos miesteliu), Pragalvio tevnkinyje, Akmenės tvenkinyje, Kivylių tvenkinyje, Vadaksties upėje ties Klykolių kaimu, Sabliauskių maudykloje (Sabliauskių tvenkinys ties Menčių kaimu), Pakalniškių tvenkinyje (karjeras),  Kruopių parko tvenkinyje. Nei žarninių lazdelių, nei žarninių enterokokų skaičius neviršyja nustatytų normų.

 

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts