Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybė – labai gera!

2016 m. rugpjūčio 26 d. atlikti planiniai įteisintų Akmenės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimai. Tirti mėginiai iš šių vandens telkinių: Pakalniškių tvenkinio (karjero), Kruopių parko tvenkinio, Sablauskių maudyklos (Sablauskių tvenkinio ties Menčių kaimu), vandens telkinio Naujoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių gatvių, Ramučių maudyklos (Ramučių tvenkinio), Vadaksties upės ties Klykolių gyvenviete, Kivylių tvenkinio, Akmenės tvenkinio, Pragalvio maudyklos (Pragalvio tvenkinio), Ventos upės (ties Ventos miestu), Virvytės upės ties Kairiškiais, Papilės maudyklos (Ventos upės tie Papilės miesteliu). Pagal 2007-12-21 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1055 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą, maudytis galima.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

 

Random Posts