AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2018 m. kovo 5 d. Nr. A-106
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Akmenės skyriaus 2018 m. kovo 5 d. raštą Nr. (6.25- 16.1.1) 2-8659 „Dėl gripo epidemijos atšaukimo“:
1. S k e l b i u gripo epidemijos pabaigą Akmenės rajono savivaldybėje 2018 m. kovo 5 d.
2. Pripažįstu netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. A-46(E) „Dėl gripo epidemijos paskelbimo Akmenės rajono savivaldybėje“.
3. Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas vietinėje spaudoje, Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė Aromeda Laucienė

Random Posts