AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITA

Akmenės rajono savivaldybėje didelis dėmesys skiriamas sveikatos priežiūros stiprinimui, užtikrinant kokybiškas ir visiems prieinamas asmens ir visuomenės sveikatos paslaugas, gerinant jų kokybę. Sveikatos stebėsena ir gyventojų informuotumo didinimas tikimasi padės mažinti sergamumo ir mirtingumo mastus, ugdyti pačių gyventojų atsakomybę už savo sveikatą.

Šioje ataskaitoje įvertinta savivaldybės gyventojų sveikatos situacija, lyginama su Lietuvos vidurkiu, padės tinkamai informuoti savivaldybės politikus apie esamas problemines sritis bei padės užtikrinti, kad visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos būtų įgyvendintos efektyviai ir tikslingai. Daugiau informacijos rasite http://www.akmenesvsb.lt/sveikatos-statistika/

 

Random Posts