Akmenės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė

Vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė padeda kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, taip padedant mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą. Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pateiktais duomenimis, Akmenės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius 2016 m. buvo 2 100 (1 048 mergaitės ir 1 052 berniukai). Per pastaruosius metus, registruojamas mokyklinio amžiaus vaikų nuolatinis mažėjimas.

2016 m. 2 042 mokiniai apsilankė pas gydytoją ir jiems buvo atliktas profilaktinis sveikatos patikrinimas, 2,8 proc. mokinių nepasitikrino sveikatos. Džiugu, kad 2016 m. mokinių, kurie pasitikrino sveikatą padidėjo 1,1 proc. lyginant su 2015 m.

Iš pasitikrinusių sveikatą mokinių skaičiaus, tik 40,2 proc. vaikų yra sveiki. Ši procentinė dalis išliko tokia pat kaip 2015 m. Mergaitės turėjo mažiau sveikatos sutrikimų nei berniukai (visiškai sveikų mergaičių – 42,5 proc.).

2016 m. suskaičiuota 1 400 sveikatos sutrikimų atvejų. Iš šių sutrikimų 665 atvejai nustatyti mergaitėms, o berniukams – 735 sutrikimai. Didžiausias sutrikimų skaičius išlieka dėl tų pačių kūno sistemų kaip ir 2015 m. – regos (26,5 proc. mergaičių, 25,3 proc. berniukų), raumenų – skeleto (8,1 proc. mergaičių, 11,4 proc. berniukų) bei endokrininės sistemos (10,6 proc. mergaičių, 10,7 proc. Berniukų). Mažiausiai susirgimų registruota dėl virškinimo (1,4 proc.), urogenitalinės (0,6 proc.) ir klausos (0,2 proc.) sistemų sutrikimų.

Pagal gydytojų rekomendacijas fizinio lavinimo pamokose nedalyvauja 3,5 proc. pasitikrinusių sveikatą mokinių. Išanalizavus vaikų pasiskirstymą į fizinio ugdymo grupes, pastebima, kad didžiausia mokinių dalis turi pagrindinę fizinio ugdymo grupę – 1 843 mokiniai. Parengiamoji fizinio aktyvumo grupė nustatyta 52 mokiniams, specialioji fizinio aktyvumo grupė – 73 mokiniams.

Daugiau informacijos galite rasti „Akmenės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2016 m.“ (http://www.akmenesvsb.lt/wp-content/uploads/2017/01/Mokiniu_sveikatos_ataskaita.pdf)

Parengė: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts