AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJA – SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA

 Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje visa bendruomenė siekia stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Sveikatą stiprinančioje mokykloje buvo vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla. Sveikatos ugdymas apėmė įvairias sveikatos sritis: fizinį aktyvumą ir kūno kultūrą, sveiką mitybą,  tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, nelaimingų atsitikimų, traumų, streso prevenciją, prievartos, patyčių prevenciją, rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymą, užkrečiamųjų ligų prevenciją, vartojimo kultūros ugdymą.

2020 m. birželio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Akmenės rajono Akmenės gimnazijos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pratęsti mokyklai sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką. Logotipas „Sveika mokykla“, pabrėžia sveikatą stiprinančios mokyklos statusą.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Valentinaitė

Random Posts