AKIMIRKOS IŠ SPALIO 11 D. VYKUSIO GONGŲ TERAPIJOS SENSO

Po darbingos ir įtemptos darbo savaitės Kruopių k. bendruomenė ir rajono gyventojai spalio 11 d. mėgavosi ir relaksavo gongų terapijos seanse.  Kelios akimirkos iš atsipalaidavimo vakaro. Ačiū visiems dalyviams ir lektorei Svetlanai.

Random Posts

 • PASAULINĖ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS DIENA

    Rugsėjo 10 dieną Ventos gimnazijos pedagogai ir specialistai paminėjo Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną nutardami, kad efektyviausias būdas išvengti žmogaus […]

 • KAIP TAISYKLINGAI VALYTI DANTUKUS!

    Spalio mėn. Kruopių pagrindinėje mokykloje ir vaikų lopšelyje – darželyje „Atžalynas“  ugdytiniams vyko pokalbis – diskusija, praktinis užsiėmimas „Kaip […]

 • SVEIKOS AKYTĖS

    Spalio mėnesį Ventos gimnazijos ikimokykliniame skyriuje „Berželis“ vyko sveikatingumo valandėlės apie akytes. Su vaikais kalbėjome apie tai, kaip reikia […]

 • ASMENS HIGIENA-UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PRIEŠAS

    As­mens hi­gie­na – svar­bi kiek­vie­no žmo­gaus svei­ko gy­ve­ni­mo da­lis, ku­ri pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo dau­ge­lio užkrečiamųjų li­gų. Higienos įgū­džiai daž­niau­siai […]