2022 m. kovo 14 d. oro kokybės tyrimų duomenys

Informuojame, kad kovo 14 d. kietųjų dalelių koncentracija daugelyje miestų ženkliai padidėjo, kas lėmė 24 val. KD10 ribinės vertės viršijimus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
Oro užterštumo priežastys: vyrauja nepalankios meteorologinės sąlygos, transporto ir pakeltoji tarša, individualių namų intensyvus kūrenimas.
Oro užterštumo prognozė: kovo 15-16 dienomis šalyje vyraus nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore išliks padidėjusi.
Rekomendacijos: savivaldybėms – tvarkyti nevalomas miestų gatves ir pakeles. Gyventojams patariama riboti fizinį aktyvumą atvirame lauke.

Random Posts