2021 m. rugsėjo 11 d. oro kokybės tyrimų duomenys

Rugsėjo 11 d. ir toliau vyraujant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore nesumažėjo. Vilniuje Žirmūnuose ir Kaune Noreikiškėse užfiksuoti vidutinės paros KD10 koncentracijos ribinės vertės viršijimai. Taip pat ozono koncentracija Kaune Noreikiškėse vėl viršijo maksimalią 8 val. vidurkio ilgalaikius tikslus atitinkančią vertę.
Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://aaa.lrv.lt nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.

Random Posts

Parašykite komentarą