Kaupinių metodas ugdymo įstaigose

 

TIRIAMŲ MOKYKLŲ SKAIČIUS 5
PAIMTA MĖGINIŲ 2244
IŠTIRTA KAUPINIŲ 502
TEIGIAMI KAUPINIAI 8
TEIGIAMI PGR 5


DUK, klausimai apie dailylentes | pasirinkimas, kaina, kokybė | Solvat

DAŽNIAUSIAI
UŽDUODAMI
KLAUSIMAI

 

KAS YRA TYRIMAS KAUPINIŲ METODU?
Tai savanoriškas profilaktinis mokinių ir ugdymo įstaigų darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, testavimas. Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 6 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje, o taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis įkišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm. Tyrimas mokykloje atliekamas periodiškai kas 4-7 dienas.

KOKIAIS TEISĖS AKTAIS REMIANTIS ORGANIZUOJAMAS KAUPINIŲ TYRIMAS?
Tyrimai kaupinių metodu yra atliekami vadovaujantis 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“. Spausti čia

KAS PATEIKĖ REKOMENDACIJAS, KAIP ATLIKTI TYRIMĄ KAUPINIŲ METODU?
Nepriklausomų ekspertų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

KAS AKMENĖS RAJONO MOKYKLOSE ORGANIZUOJA IR KOORDINUOJA TYRIMUS KAUPINIŲ METODU?
Už tyrimų organizavimą ir koordinavimą atsakingi Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), dalyvaujančios ugdymo įstaigos bei kitos su proceso organizavimu susijusios institucijos.

KAM NEREIKIA TESTUOTIS?
• asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą);
• persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų;
• turintiems prieš mažiau nei 60 dienų  atlikto serologinio tyrimo atsakymą, patvirtinantį antikūnų turėjimą.

AR TESTAS KAUPINIŲ METODU YRA TIKSLUS?
Jei tyrimas atliekamas asmenims, kuriems galima tyrimą atlikti, tikslumas 94 procentai.

KAS BUS, JEI VIENAS IŠ KAUPINIŲ BUS TEIGIAMAS?
Jei viename klasės kaupinių bus aptiktas virusas, bus testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai atskirai, kad būtų nustatytas sergantis. Visa klasė turės izoliuotis 14 dienų ir mokysis nuotoliniu būdu. Po to grįš atgal į mokyklą ir bus toliau testuojami kaupinių metodu. Susirgusiam koronavirusu mokiniui ir jo šeimai bus taikoma 10–14 dienų izoliacija.

Daugiau atsakymų į jums rūpimus klausimus rasite čia.