Darbo pasiūlymai

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, organizuoti sveikatinimo užsiėmimus, populiarinti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.

Darbo krūvis – 1 (pilnas darbo krūvis).

Darbo užmokestis – koeficientas 5,7.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;

– žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, rajono Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, priežiūrą;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Papildomi reikalavimai – turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2021 m. sausio 31 d. el.p. inga.borusiene@akmenesvsb.lt., tel. 8 606 92032.

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo pobūdis – organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.

Darbo krūvis – 1 (pilnas darbo krūvis).

Darbo užmokestis – koeficientas 5,7.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

–  turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;

– ar aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės reabilitacijos studijų krypties, ugdymo mokslų studijų krypties grupės pedagogikos arba edukologijos (sporto, fizinio aktyvumo, kūno kultūros srityse) studijų krypčių, sporto studijų krypties grupės pasiekimų sporto arba laisvalaikio sporto studijų krypčių išsilavinimą ir turi būti įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

– ar aukštąjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

– aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės burnos priežiūros studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

– ar aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės mitybos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

– žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, rajono Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, priežiūrą;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Papildomi reikalavimai – turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. 14.00 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 606 92032, el.p. inga.borusiene@akmenesvsb.lt

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis – organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo užmokestis – koeficientas 5,7.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

–  turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;

– žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, rajono Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, priežiūrą;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Papildomi reikalavimai – turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. 14.00 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 606 92032, el.p. inga.borusiene@akmenesvsb.lt