Darbo pasiūlymai

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia konkursą visuomenės sveikatos   stiprinimo specialisto fizinio aktyvumo skatinimo srityje, projekto ,,Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimas ir saugojimas, ligų prevencija“ vykdymui, pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 0,25

Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 3,54

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis kurio metu gali būti pateikiamos ir praktinės užduotys.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti fizinio aktyvumo skatinimo srityje privalo turėti aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės reabilitacijos studijų krypties, ugdymo mokslų studijų krypties grupės pedagogikos arba edukologijos (sporto, fizinio aktyvumo, kūno kultūros srityse) studijų krypčių, sporto studijų krypties grupės pasiekimų sporto arba laisvalaikio sporto studijų krypčių išsilavinimą ir turi būti įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

– žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, priežiūrą;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodydami kokiu būdu: raštu, siunčiant pranešimą paštu, ar elektroniniu paštu, informuoti pretendentą apie atitiktį konkurso skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
  2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.
  6. Kitus dokumentus, reikalingus patvirtinti konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 m. lapkričio 13 d. 17.00 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 606 92 032.

Pareigybės aprašymas