Apie mus

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, vykdanti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą.
Visuomenės sveikatos biuras – viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose.

Visuomenės sveikatos biuro steigėjas – Akmenės rajono savivaldybė.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įregistruotas 2014 m. kovo 7 d., veiklą pradėjo vykdyti nuo 2014 m. balandžio 1 d. Įmonės kodas 303259146

 

Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis gyventojų sveikata ir vykdyti teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos stiprinimo priežiūrą, taikant koordinacines, informacines ir kitas profilaktikos priemones, informuoti, ir mokyti gyventojus apie rizikos veiksnius, ir pagal galimybes mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenės narių tarpe, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Vizija – sveikatinimo priemonės yra vienodai prieinamos visiems rajono gyventojams, užtikrinti tinkamą fizinei, socialinei, psichologinei aplinką sveikatai palaikyti, taikomos efektyvios sveikatinimo priemonės, vykdoma savalaikė ligų profilaktika, mažėja žalingų sveikatai įpročių paplitimas, gyventojams sudaromos sąlygos būti sveikiems.

Parašykite komentarą