Ankstyvoji intervencijos programa

Ankstyvoji intervencinė programa

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Kas  yra Ankstyvosios intervencijos  programa?

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreDgoes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą  adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Ankstyvosios intervencijos programą vykdo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms  ir  baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Įpareigoto, nukreipto ar savanoriškai ketinančio dalyvauti Programoje vaiko atstovai pagal įstatymą registruoja vaiką į Programos užsiėmimus, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui teikia rašytinį prašymą.

Informacija teikiama: tel.  8 425 37541; mob. +370 663 13514; skaiste.norvaisiene@akmenesrvsb.lt

 

Vaizdo klipas, skirtas Ankstyvosios intervencijos programai → https://youtu.be/RzatGE-WNrI

Daugiau mitų ir juos pagrindžiančių faktų galite paskaityti čia: http://askritiskas.lt/mitai-faktai/

http://askritiskas.lt/